fbpx

Deelnemen aan Clubduppie

Voorwaarden om mee te doen aan Clubduppie

Uitleg over deelname, sponsoren en spelregels van Clubduppie

Ontzettend blij zijn we met uw deelname aan Clubduppie, wij niet alleen, uw sportclub of vereniging is nog veel gelukkiger met uw ondersteuning. U wilt graag meedoen met de sponsoring van uw club. Hieronder vindt u terug hoe u mee doet, hoe het werkt en hoe we uitkeren. Heeft u na het lezen van het onderstaande toch nog vragen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via info@clubduppie.nl.

Clubduppie is opgericht om amateur(sport)verenigingen te helpen een hoger niveau te bereiken. Dat doen we door verenigingen de mogelijkheid te bieden om laagdrempelig sponsoren binnen te halen. Dit kunnen zowel particulieren zijn als bedrijven die een specifieke speler of een specifiek team een warm hart toedragen. Om te voorkomen dat sponsorgeld op verkeerde manier wordt besteed, keert Clubduppie geen geld uit, maar alleen sport- en trainingsmaterialen. Dit maakt het spaar- en sponsorsysteem zo uniek. En bovendien……met een garantie op 90% uitkering, is Clubduppie het hoogst uitkerende spaarsysteem voor verenigingen in Nederland! Maar we hebben voor de deelnemers wel een aantal spelregels om Clubduppie in de lucht te houden.

Die spelregels volgen hieronder:

  1. Clubduppie is gevestigd te 8426 EH Appelscha, Boslaan 56
  2. De sponsor geeft zelf aan welke speler van welk team van welke vereniging of club door hem of haar wordt gesponsord. Worden deze gegevens niet aangegeven, dan zal de sponsoring niet in werking treden
  3. Van de sponsorgelden wordt 90% aan de deelnemende verenigingen, clubs en/of andere entiteiten uitgekeerd, maar alléén in de vorm van sportmaterialen. 10% van de sponsorgelden worden door clubduppie aangewend als dekking van gemaakte (administratieve- en marketing) kosten, bedrijfsvoering en reclame, sponsoring en andere promotionele activiteiten
  4. Deelnemende verenigingen, sportclubs of andere gesponsorde entiteiten kunnen nimmer een uitkering in geld afdwingen

Sponsor
1. De sponsor is een natuurlijk persoon van minimaal 18 jaar oud. Rechtspersonen kunnen sponsor zijn wanneer hun bestuurder of beslissingsbevoegde minimaal 18 jaar oud is.
2. Clubduppie doet al het mogelijke om te voorkomen dat minderjarigen sponsor worden.

Meedoen
Sponsoren doen mee door een account aan te (laten) maken binnen Clubduppie en vervolgens te kiezen voor: de (sport)vereniging, het te sponsoren team en het gewenste sponsorbedrag per (doel)punt aan te vinken. Is de vereniging nog geen Clubduppiedeelnemer, dan neemt Clubduppie binnen 2 werkdagen na aanmelding contact op met de betreffende vereniging. Je sponsoring stopt automatisch na het beeindigen van het seizoen. Dus je doet niet langer mee dat 1 seizoen.

Een vereniging doet mee door een deelnameovereenkomst met Clubduppie te ondertekenen. In de overeenkomst is onder andere opgenomen dat een deelnemende vereniging uitdrukkelijk géén geld uitgekeerd krijgt. Dat is de kracht van Clubduppie, op deze manier kunnen wij sponsoren garanderen dat hun sponsorgelden op een goed manier aan benodigde sport- en trainingsmaterialen wordt besteed. De duur van een overeenkomst is via een intentieverklaring minimaal 5 jaar en wordt zonder opzegging na 5 jaar automatisch en telkens met een jaar verlengd.

Tussentijdse beëindiging
Stoppen? Dat kan natuurlijk, maar niet op elk gewenst moment. Net als in een teamsport vinden wij bij Clubduppie dat je een seizoen moet afmaken, als teamspeler kun je ook niet zomaar tussentijds stoppen. Een sponsorovereenkomst betekent dus dat de sponsor zich voor minimaal één seizoen verbindt aan de gesponsorde speler en zijn of haar team. In het voetbal betekent dit effectief een periode van ongeveer 6 maanden.

Voor deelnemende verenigingen gelden andere regels. Clubduppie moet vooraf flink investeren om een vereniging deel te kunnen laten nemen aan het unieke spaarsysteem. Daarom vragen wij verenigingen om minimaal 5 jaar deel te nemen. Deze periode wordt neergelegd in een intentieverklaring, zo’n verklaring is contractueel niet bindend, maar geeft over en weer wel een morele verplichting.

Heeft Clubduppie in 3 opvolgende betaalmomenten ondanks herinneringen geen betaling ontvangen of geen incasso kunnen uitvoeren, dan moeten we het account van de sponsor helaas blokkeren. In dat geval kan de club geen aanspraak maken op het ‘potentiebedrag’ van de sponsor.

Sponsoring
Een sponsor geeft in zijn sponsorverzoek aan welk team van welke (sport)vereniging hij wenst te sponsoren. U sponsort elk (doel)punt van het  gesponsorde team. Het sponsorbedrag is minimaal € 0,10 of een veelvoud hiervan per door het team gescoord (doel)punt. Een team staat bij individueel uitgeoefende sporten gelijk aan een speler of speelster. Clubduppie neemt contact op met de betreffende club, vereniging of andere entiteit, verzorgt de administratie om de juiste sponsorbedragen te innen en verzorgt de administratie voor de club om het juist aantal clubduppies te berekenen.

Betaling en/of incasso van sponsorgelden
U krijgt periodiek of na het behalen van de € 5,00-grens een betalingsverzoek van Clubduppie. Het sponsorgeld dat u overmaakt stort u op een tussenrekening van Clubduppie Beheer Sponsorgelden. Dat is een veilige tussenrekening voor het totale beheer van alle sponsorgelden.
Voor de betaling van incassogelden kan gekozen worden voor:
1. Betaling via ‘betaalverzoek’ via de Rabobank
De sponsor ontvangt minimaal vier x per seizoen een ‘betaalverzoek, of bij het behalen van de € 5,00-grens voor het verschuldigde bedrag van de sponsoring. Tevens ontvangt de sponsor aan het einde van het seizoen een betaalverzoek voor het restant sponsorbedrag.
2. Betaling via ‘overboeken’
De sponsor ontvangt minimaal vier x per seizoen een ‘betaalverzoek, of bij het behalen van de € 5,00-grens voor het verschuldigde bedrag van de sponsoring. De sponsor betaalt het bedrag via overboeken binnen zijn/haar eigen bank-betaalsysteem o.b.v. sponsor-ID-betaal-code.

Controle
Deelnemende verenigingen geven wekelijks de uitslagen van de gespeelde wedstrijden door en hoeveel (doel)punten elk team heeft gescoord. Clubduppie verwerkt deze uitslagen in de administratie van elke vereniging en publiceert de uitslagen op de website. Deze zijn te zien na inloggen in uw account. Sponsoren kunnen gemakkelijk inloggen in het Clubduppie systeem om de standen en sponsoring te bekijken. Op deze manier kan de sponsor ook eenvoudig het totale gesponsorde bedrag controleren.

Clubduppies
Zoals eerder gemeld wordt door Clubduppie geen geld uitgekeerd, maar worden sponsorgelden omgezet in clubduppies waarmee sportmaterialen kunnen worden aangeschaft. Verenigingen kunnen op elk gewenst moment inloggen in Mijn Clubduppie om de overzichten te bekijken met de door hun gespaarde clubduppies en de daadwerkelijk door Clubduppie ontvangen gelden. Voor deelnemende verenigingen wordt een samenwerking gezocht met lokale bedrijven (leveranciers). Daarnaast kunnen door een uitgekiend inkoopbeleid en door gezamenlijk groot in te kopen, sportmaterialen worden ingekocht die door de lokale middenstand niet geleverd kunnen worden. De materialen worden zoveel mogelijk gratis verzonden. Bij uitzonderingen worden de kosten vooraf helder en duidelijk aangegeven.

Geld terug?
Kort maar krachtig: “Nee”. Onder het motto “eens gegeven blijft gegeven” ontvangt u uw ingelegde sponsorgeld niet terug. Voor verenigingen geldt hetzelfde, bij beëindiging van de samenwerking met Clubduppie kunt u géén ‘geld’ ontvangen. Daarentegen kunt u uw clubduppies tot vijf jaar na beëindiging van de samenwerking besteden in de webshop.